EKSAN’ın Çevre Politikası, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına, doğal kaynakların verimli kullanılmasına ve geri dönüşümün desteklenmesine dayanır.

EKSAN’da;

  • Tüm faaliyetler, çevre ile ilgili yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülür.
  • Çevreye olan sorumluluklar konusunda tüm çalışanlar, taşeronlar ve çevre halkı bilinçlendirilir.
  • Hem üretim sürecinde çevrenin atıklardan en az şekilde etkilenmesini amaçlayan çalışmalarla, hem de hammadde, enerji ve su gibi doğal kaynakların verimli biçimde kullanılmasına olanak veren bilinçli işletmecilik anlayışıyla ekolojik değerlerin korunması hedeflenir.
Göktürk evden eve nakliyat Göktürk evden eve nakliyat