İnsan Kaynakları

    EKSAN MEKANİZMA; belirlemiş olduğu hedeflerine doğru ilerlerken, en önemli gücü çalışanlarından aldığının bilincindedir. Başarının; insan kaynaklarının sürekli geliştirilmesi, şirket içi iletişimin etkin bir şeklide kullanılması, başarı ve çözüm odaklı çalışma ortamının oluşturulması, performans yönetimi ve kariyer planlamasından geçtiğinin farkındadır.
  • EKSAN'da;
  • Çalışanlarla kurulan etik ilkelere ve güvene dayalı iletişim ile, katılımcı bir çalışma ortamı oluşturularak yeni fikirlerin oluşmasına ve önerilmesine zemin hazırlanır.
  • Çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek için uygun ölçme ve değerlendirme sistemleri kullanılır.
  • Çalışanlara kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitim olanakları sağlanır.
  • Çalışanlara sunulan eşit fırsatlar ve kariyer planlaması olanağı ile güçlü bir aidiyet duygusu oluşturulur.
  • Tüm çalışanlara yetkinliklerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri çalışma ortamı sağlanır, çalışanlar sorumluluk almaya teşvik edilir.